KONYA HACAMAT ŞİFA MERKEZİ hacamat nedir?KONYA HACAMAT konya hacamat KURSU MERKEZİ hacamat konya EBUSADULLAH sakarya hacamat KURSU MERKEZİ islami hacamat KONYA HACAMAT EBUSADULLAH bayan hacamatçı KONYA HACAMAT kütahya hacamat KURSU KONYA HACAMAT EBUSADULLAH

Preventive Healthcare

Preventive Healthcare

konya hacamat kursu hacamatçı ebusadullah

 Halk Sağlığı ve Koruyucu olan Hekimlik Rasülullah (sav) ve onun koruyucu hekimlik ile tavsiyeleri ve hastalanmadan korunmak..!

Koruyucu hekimlik, birey ya da toplumların hastalıkların ortaya çıkmasını ya da ağırlaşmasını önleyici engelleyici önlemler üzerinde çalışan hekimlik bölümü dalıdır.

devletler Artık idare edenlerin  çoğu, hastalıkları önlemenin tedaviden daha akılcı bir yol oldu­ğunu ve ekonomik olarak devlete daha az maddî yükler getirdiğini kabul etmiş durumdadır. Bu da, etkili halk sağlığı programlarını uygulamakla yürütülebilir.

Halk ya da kamu sağlığı uygulamaları, temiz su ihtiyacının karşılanmasından marketlerde satılan yiyecek ve içeceklerin denetlenmesine kadar çok geniş bir alanı içine alır.

Lokanta, otel, hastane, okul ve benzeri yerlerde mutfakların, pastane ve fırınla­rın, mezbahaların temiz ve sağlık şartlarına uygun olmasını sağlamak. Hava, su ve toprağın sanayi atıklarıyla kirlenmesini engelleyici tedbirler alarak çevre sağlığının korunması, genel tuva­letlerin temizliği, konutlar, fabrikalar, sinema ve tiyatro salonları ile otobüs, tren, uçak, gemi gibi toplu taşıma araçlarındaki sağlık ve güvenlik önlemlerinin denetlemek.

Sağlığa zararlı ilaç üretimini engellemek amacıyla ilaç firmalarının sıkı gözetim altında tutulması bu uygulamaların yalnızca bir bölümüdür. Halk sağlığı çalışmaları hemen her ülkede devlet eliyle yürütülür. Bu alanda en büyük uluslararası kuruluş olan Dünya Sağlık Örgütü de ülkeler arasında yardımlaşmayı, bilgi alışveri­şini ve ortak kampanyaların yürütülmesini sağlar.

Halk sağlığı programlarının temel direkle­rinden biri, bireylerin ve toplumun hastalık­lardan korunmasını, hastalıklarla savaşarak ve çevre koşullarını iyileştirerek yaşam süresi­nin uzatılmasını amaçlayan koruyucu hekim­liktir. Bu alanda çalışan uzmanlar, toplumda yaygın olan bulaşıcı ve salgın hastalıkların neden kaynaklandığını, nasıl yayıldığını ve bu hastalıkların önünü almak için ne yapılması gerektiğini tespit ederler.

Temizlik şartlarına özen göstermemenin ya da aşırı alkol ve sigara içmek gibi belirli alışkanlıkların doğu­racağı sağlık problemleri konusunda halkı ikaz için eğitim programları hazırlarlar. Ayrı­ca, düzenli sağlık taraması yaparak, kanser gibi bazı hastalıkları iyileşme şansının çok daha yüksek olduğu başlangıç döneminde tespit etmek ve bulaşıcı hastalıklara karşı aşıla­ma kampanyaları düzenlemek de koruyucu hekimlerin görevidir.

Hacamat ile koruyucu hekimlik hastalanmadan önce koruyucu sünnet olduğu için bu tedaviye başvurmaktır. Bu müthiş bir koruyucu hekimliktir.

Yıllardır binlerce hasta üzerinde KONYA HACAMATHACAMATÇI EBUSADULLAH olarak uygulamalarımız sonucu bariz bir şekilde ortaya çıkmıştır.

Tıbbı nebevi koruyucu hekimliktir.

 

Görünüm: Liste / Tablo
Göster:
Sırala:
manuel terapi kursu
        MANUEL TERAPİ KURSU. KONYA HACAMAT EBUSADU..